Johan tijdens voorstelling

De kracht van gezonde humor

Humor lijkt een luchtig onderwerp. Maar de wijze waarop humor gebruikt wordt, zegt vaak iets over hoe iemand zich voelt en in het leven staat.

Humor gaat dan ook niet over ‘altijd en overal’ grappig moeten zijn. Het gaat wel over het gedoseerd gebruik maken van een communicatievorm waarbij iedereen zich goed kan voelen. Waardoor iedereen de doelen kan bereiken die hij of zij voor zichzelf gesteld heeft en dit op een gezonde en wijze manier.

Tijdens de boeiende en interactieve lezing van humoroloog Johan De Keyser zal je leren dat niet alle humor gezond is. Geestelijke gezondheid heeft meer te maken met de aanwezigheid van gezonde humor en de afwezigheid van ongezonde humor. Onder gezonde humor verstaan we de positieve blik waarmee je naar het leven kijkt en de manier waarop je op een fijne en ontspannen manier kunnen samenwerken met anderen. Ongezonde humor gaat ten koste van jezelf en je relaties.

Je zal ook te weten komen hoe hoog jouw persoonlijke H.Q. is. Je krijgt een aantal tips om dat humorquotiënt een aantal procenten te verhogen en je leert hoe je humor op adequate wijze kan gebruiken binnen de context van jouw organisatie.