Bouw je dreamteam

Samenwerken in een organisatie is niet altijd even eenvoudig. Er liggen uitdagingen, zoals botsende karakters en slechte communicatie, op de loer.

Het is belangrijk om die uitdagingen aan te pakken, zodat je kunt rekenen op een vlot samenwerkend team dat de som van de individuen overstijgt. Maar hoe vorm je dat sterk team? Hoe werk je succesvol met elkaar samen? En op welke manier geef je er leiding aan?

Op al deze vragen krijg je antwoorden wanneer je kiest voor een teamtraject, een workshop of een lezing of keynote.

Keynote/lezing

Je kan je medewerkers inspireren tijdens een boeiende en interactieve keynote van 90’ à 120’.

De vier kernkwaliteiten van een dreamteam worden toegelicht aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Tijdens de afsluitende Q&A is er de mogelijkheid om de meest pertinente vragen te stellen.

Workshop

Tijdens een workshop van een halve of een volledige dag maken de deelnemers kennis met de vier kernkwaliteiten én krijgen ze hun (gezamenlijke) droom glashelder. Ze ontdekken hoe ze met de Outcome Rating Scale en de Team Rating Scale kunnen monitoren welke progressie ze maken als team.

De workshop kan zowel voor een groep leidinggevenden als voor een bestaand team georganiseerd worden.

Teamtraject

Wanneer je met je team grondig aan de slag wilt gaan, kies je voor een traject. Dit kan naar aanleiding van een conflictueuze situatie zijn, maar ook wanneer je team goed functioneert kunnen we op zoek gaan naar de ‘marginal gains’ die nodig zijn om als een Dreamteam te blijven opereren.

Het traject bestaat uit minimum 5 dagdelen die maandelijks plaats vinden. Tijdens de sessies stemmen we af op het gemeenschappelijke teamdoel, de team dream. We maken procesremmers bespreekbaar en gaan op zoek naar mogelijke procesversnellers. Zo vertrekt na iedere sessie elk teamlid met een concreet actiepunt om de nieuwe inzichten meteen te implementeren in de praktijk.

Elke volgende sessie komen we terug op die actiepunten en meten we eventuele vooruitgang. Hierbij maken we gebruik van alle monitorinstrumenten die je ook in het boek terug vindt.

De derde of vierde sessie wordt er tijd gemaakt voor een live 360° feedback ronde. ‘Food for thougt and action’ gegarandeerd.

Tijdens de vijfde sessie bekijken we samen wat het team nog nodig heeft om verder te kunnen groeien.