Brandende lamp

Verhelderend leiderschap

H.V.S.  

Veel leidinggevenden hebben last van het H.V.S. of Hulp Verleners Syndroom. Symptomen zijn ondermeer: mensen willen helpen, problemen oplossen, ongevraagd suggesties geven en gedachten lezen. Vermits de meeste organisaties graag willen evolueren naar krachtige teams hebben ze vooral teamleden nodig die zelfleiderschap opnemen. En daar hebben ze dan weer teamleiders én teamleden voor nodig die op een andere manier leren communiceren met elkaar. Met de Verhelderende Methode krijgen ze daarvoor een krachtige tool aangereikt.

Aan de slag gaan met de Verhelderende Methode veronderstelt goed kunnen observeren en luisteren, waarna verhelderende vragen gesteld kunnen worden. Op die manier kan er samen met een teamlid op zoek worden gegaan naar mogelijkheden om met een bepaalde, vaak lastige situatie om te gaan. Doelen worden samen bepaald en er wordt op zoek gegaan naar zowel procesremmers (weerstand, angst om fouten te maken, …) als procesversnellers (kennis, hulp durven vragen, lef,…). Zo bereiken we op een efficiëntere en meer aangename manier onze gezamenlijke doelen.

Tijdens deze training zal het kader van de Verhelderende Methode aangereikt worden. Het is een zes-stappen plan waarbij zowel de coachende attitude als de directieve stijl van communiceren met elkaar in evenwicht worden gebracht. Er zal een directe link zijn met de dagelijkse praktijk binnen Lineas. Alle deelnemers gaan na elke trainingsdag met duidelijke actiepunten naar huis. Door het aangaan van een meerdaags traject geraken de nieuw aangeleerde vaardigheden duurzaam verankerd. 

Vorm  

 • 4 dagen van 09.00 tot 17.00 u.
 • Thema’s worden steeds gekaderd binnen de dagelijkse realiteit van de deelnemers.
 • Alle deelnemers gaan na elke trainingsdag naar huis met een concreet actiepunt.

Mogelijk programma

Dag 1  Anders communiceren

 • Kennismaking en persoonlijke verwachtingen
 • De Verhelderende Methode in de praktijk:  Kader + ervaringsoefening
 • Bespreken van de ervaringsoefening
 • De Verhelderende Methode
 • De coachende attitude in evenwicht met de directieve stijl
 • Uitklaren van de huidige situatie
 • Nulpuntmeting ORS (persoonlijk leiderschap) en SRS (relationeel leiderschap)
 • De logische niveaus
 • Afsluiting van de dag + formuleren van een actiepunt  

Dag 2  Every team needs a dream

 • Recap dag 1 + delen van succeservaringen + formuleren van persoonlijke verwachtingen
 • Uitklaren van de gewenste situatie – de droom
 • De drie criteria van een uitdagende droom
 • Wat zijn de procesremmers? Welke zijn de procesversnellers?
 • De vijf criteria van een goed geformuleerde actie
 • Afsluiting van de dag + formuleren van een actiepunt 

Dag 3  De kunst van het vragen stellen

 • Recap dag 2 + delen van succeservaringen + formuleren van persoonlijke verwachtingen
 • Inoefenen van de Verhelderende Methode
 • Het metamodel – nooit meer met de mond vol tanden…
 • Afsluiting van de dag + formuleren van een actiepunt 

Dag 4  Every dream needs a team

 • Recap dag 3 + delen van succeservaringen + formuleren van persoonlijke verwachtingen
 • Verder inoefenen van de Verhelderende Methode
 • Bouwen aan een Dream Team
 • De vier kwaliteiten van een Dream Team
 • Nulpuntmeting TRS (teamleiderschap) 
 • Afsluiting van de dag + formuleren van een actiepunt 

Een keynote of lezing met als thema ‘Verhelderend Leiderschap’ behoort uiteraard tot de mogelijkheden